DIENSTEN
Bouwbedrijf Duindam zet zich graag en oprecht in de etalage als een all round bouwbedrijf. “Uw nieuwbouw-, verbouw, renovatie- en onderhoudsplannen en werken zijn bij ons in vertrouwde handen. Daar staat mijn jarenlange kennis en ervaring en die van de vakmensen die mij omringen garant voor. De kennis en ervaring omvat onder veel meer het bouwen van (blokken) nieuwbouwwoningen, vele varianten aanbouw van bestaande woningen, uiteenlopende reconstructiewerkzaamheden aan en in woningen, noodzakelijk onderhoud en gewenste renovatie. Kennis en ervaring is ook in huis over renovatie- en onderhoudswerk in zorginstellingen en het (ver)bouwen van kantoren en restaurants.