OPDRACHTGEVERS
Onze opdrachtgevers bevinden zich zowel op de particuliere als de zakelijke markt. Wij streven een goede mix na omdat ervaringen die bij de één worden opgedaan weer tot betere inzichten leiden bij de ander. Alle kennis en al die ervaringen zetten wij in om met de opdrachtgever tot de beste opzet en aanpak te komen. Wij willen niet alleen vooraf maar ook tijdens de uitvoering van het werk tot aan de opleveringen en de eventuele nazorg een optimale relatie opbouwen en houden met elke opdrachtgever. Dat die aanpak werkt blijkt uit het feit dat opdrachtgevers graag terugkomen met nieuwe opdrachten. Zij blij, wij blij is bij ons veel meer dan een tegelwijsheid.